Kącik Rodzica

Harmonogram programu adaptacyjnego

DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2014/15

Serdecznie zapraszamy Rodziców i Dzieci na cykl spotkań mających  na celu                     

                  ułatwienie startu przedszkolnego

1.Miejsce spotkań: Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2

Ul. Hołdunowska 20 - sala gimnastyczna przedszkola

2.Czas spotkań od 1 do 1,5 godziny zegarowej 

3.Termin: 17.06.2014r.godz.16.30 SPOTKANIE Z RODZICAMI I DZIEĆMI

 

 1. Omówienie programu adaptacyjnego, jego celu i zasadności –B.Kałkus
 2.  „Przedszkole drugim domem”- zwiedzanie placówki ,prezentacja sal tematycznych

/podział na dwie grupy parter J.Oleś, piętro B.Kałkus/

 1. „Nasze talenty”- występ przedszkolaków –A.Musioł, B.Rother /ok.godz 17.15/
 2.  „Jak się bawią przedszkolaki”- zabawy integracyjne z dziećmi :B.Kałkus,J.Oleś,J.Popiela
 3. Wręczenie Rodzicom ulotek inf. o procesie  adaptacji - B.Kałkus, J.Oleś

 

4. Termin: 24.06.2014r. godz.16.30 SPOTKANIE Z RODZICAMI

 1. Wystąpienie dyrektora przedszkola –ogólne informacje o zasadach

            funkcjonowania placówki

 1. „Dzień przedszkolaka” –prezentacja multimedialna –J.Popiela, J.Oleś
 2. „Rozwój i potrzeby dziecka 3,4-letniego”-prelekcja psychologa A.Karkoszka
 3. Rozdanie ankiet „Oczekiwania rodziców wobec przedszkola” –B.Kałkus, J.Oleś

 

 

5. Termin: 28.08.2014r. godz.16.30 SPOTKANIE Z RODZICAMI

 1. „Razem dla dobra dziecka”- rodzic w roli partnera przedszkola-J.Popiela

„Razem można więcej” warunki dobrego startu – M.Gwozdek

prezentacja pr. integracyjnego „Inny nie znaczy gorszy” -E.Książek

 1. Spotkanie z intendentką przedszkola U.Guszy –oferta żywieniowa
 2. „Nasze dokonania” –prezentacja multimedialna –A.Leszczyńska
 3. „List do rodziców”- prośba dziecka –B.Krupa
 4. Sprawy organizacyjne –spotkanie w grupach : wychowawcy

 

W okresie 14-18 lipca oraz 25—29 sierpnia istnieje możliwość uczestniczenia

dzieci w zajęciach przedszkolnych z wychowawcą grupy. Proszę o wpisanie na

listę terminu pobytu dziecka w p-lu / lista w sekretariacie/          od 9.00-11.30.